Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

NOVÁ PONUKA: predzaložená "Ready-made" akciová spoločnosť - teraz len 2 390,-€

(ako jediná spoločnosť na Slovensku ponúkame aj plne registrované a funkčné akciové spoločnoti, bez akejkoľvek obchodnej histórie)

ZAVOLAJTE A REZERVUJTE SI VAŠU NOVÚ FIRMU EŠTE DNES!!!

CENNÍK

Prevod vopred založenej READY-MADE s.r.o.
- bez registrácie na DPH

500,- €

 

Prevod vopred založenej READY-MADE s.r.o.
- s registráciou na DPH

dohodou

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)**

350,- €

 

Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)**

1 400,- €

 

Prevod vopred založenej READY-MADE a.s.
-  bez registrácie na DPH
 

2 390,-€

2 500,- €

Vybavenie osvedčení o živnostenskom opávnení (živnostenských listov)

0,- €

Notárske služby

0,- €

Zápis a registrácia zmien v spoločnosti do obchodného registra

0,- €

Registrácia na daňovom úrade (daň z príjmu + DPH kvartálny / mesačný platca)

0,- €

Zmeny v existujúcej spoločnosti
(zmena obchodného mena, adresy sídla, návýšenie základného imania, zmena konateľa, spoločníka, pridanie živnosti, a pod.)

od 250,- €
 

resp. podľa individuálnej
dohody s klientom

** Uvedené ceny za založenie, resp. prevod s.r.o. a a.s. sú kalkulované pre štandardizovanú štruktúru spoločnosti, ktorú tvoria max. dvaja spoločníci/akcionári, max. dvaja konatelia/členovia predstavenstva. V základnej cene je zahrnutých neobmedzený počet voľných živnostenských oprávnení, list vlastníctva na sídlo, notárske poplatky, registrácia na Obchodnom registri + registračný poplatok, registrácia na Daňovom úrade na daň z príjmu PO. V prípade inej štruktúry, resp. ďalších služieb bude cena dojednaná individuálne.

Čo získate Vy? Vždy viac!!!

 • ZADARMO - komplexné poradenstvo a návrh optimálnej štruktúry Vašej spoločnosti
 • ZADARMO - návrh a konzultácia optimálnych predmetov činnosti - živností, vrátane neobmedzeného počtu voľných živností
 • ZADARMO - notárske, správne a kolkové poplatky (všetky poplatky sú zahrnuté v cene !!!)
 • ZADARMO - výber listu vlastníctva na nehnuteľnosť, v ktorej bude sídlo spol.
 • ZADARMO - registrácia na daň z príjmu PO a poradenstvo pri registrácii na DPH