Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

4.DECEMBER 2010: Ponúkame Vám prepis rozhovoru uverejneného v decembrovom čísle ekonomicko-spoločenskom mesačníku EUROBIZNIS. Článok je zameraný na vyzdvyhnutie výhod konceptu READY-MADE spoločností a ich prínosu pre klientov.


Na trhu pôsobia ešte len tretí rok, no aj napriek tomu im patrí niekoľko trhových prvenstiev. Tento rok predali a založili viac ako 300 spoločnosti, no aj napriek tomu je u nich na prvom mieste vždy individuálny a maximálne profesionálny prístup ku každému klientovi. V dobe krízy sa mohli dostať do existenčných problémov, ale realita bola opačná a práve v tomto období záujem o zakladanie a kúpu nových spoločností rapídne rástol. O tom aké ľahké alebo ťažké je na Slovensku zakladanie nových spoločností sme sa rozprávali s Mgr. Petrom Lisým,  spolumajiteľom a konateľom spoločnosti KEY Business.

Ako ste sa dostali k zakladaniu firiem?

Po úvodnej anabáze a naberaní skúseností v rámci rodinnej účtovníckej firmy sa v istom čase začal intenzívnejšie rozrastať počet ľudí a klientov, ktorí si od nás pýtali rady ako založiť novú firmu alebo ako spraviť zmeny v už existujúcej.
Trvalo niekoľko mesiacov kým sme to začali brať vážne a potom po vzore trendov zo zahraničia sme sa aj my rozhodli zakladať firmy na predaj. Aj keď na Slovensku bol tento biznis už relatívne zabehnutý, podarilo sa nám prísť s niekoľkými inováciami, ktoré sme uviedli ako prví na trhu.
Napríklad koncom roku 2008 sme ako prví ponúkli ready-made spoločnosti zaregistrované ako platcovia DPH, čo sa dovtedy na trhu zdalo takmer nemožné. Ďalším inovatívnym prvkom boli predzaložené firmy so špecializovanými živnosťami prispôsobenými napríklad na vykonávanie stavebnej, dopravnej, realitnej alebo pohostinskej činnosti. Môže sa zdať ako triviálna vec, ale klientom to výrazne šetrí čas a mnohokrát aj peniaze. No na jedno prvenstvo sme obzvlášť hrdí - ide o našu cenovú politiku. Ako prví na Slovensku sme klientom ponúkli cenu, ktorá obsahuje kompletne všetky poplatky a služby súvisiace so založením a registráciou firmy. To u mnohých našich konkurentov, s lákavo nízkymi cenami, nie je ani dnes bežné a zbytočne to deformuje a znehodnocuje trh a cenovú ponuku.

Ako ľahké alebo ťažké je dnes na Slovensku založiť novú firmu a začať podnikať?

Nie je to vôbec ťažké ak viete ako na to :) Na úvod by som si pomohol správou Doing Business 2010, ktorú uverejnila Svetová banka a v ktorej sa okrem iného celosvetovo hodnotila aj jednoduchosť začatia podnikania. Slovensko sa v rebríčku kvality prostredia na robenie biznisu prepadlo medziročne o sedem miest a skončilo na 42. priečke, pričom v hodnotení jednoduchosti zakladania firmy bol prepad až o sedemnásť priečok na 68. miesto na svete.
V krajinách Európskej únie pritom v posledných rokoch dochádza k výraznému tlaku na znižovanie administratívnej náročnosti, no aj napriek tomu má väčšina členských štátov ešte veľký priestor na zlepšovanie - predovšetkým v znižovaní počtu potrebných administratívnych úkonov a registrácií pri rozbehu podnikania.
Počet návštev inštitúcií, ktoré je dnes na Slovensku potrebné absolvovať pri zakladaní spoločnosti sa blíži k číslu 10 (spolu s opakovanými návštevami) a počet potrebných dokumentov je približne 15. Časová náročnosť od spísania zakladateľského dokumentu po výpis z obchodného registra predstavuje minimálne 16 dní, pričom následná registrácia spoločnosti na platcu DPH môže trvať aj ďalších 30 dní.
Nemožno sa preto diviť, že každým rokom pribúda viac a viac podnikateľov, ktorí sa uchyľujú ku kúpe firmy na kľúč, ku ktorej získaniu v našom prípade stačí jedna návšteva u nás v kancelárii, jeden doklad totožnosti a niekoľko desiatok minút času.

Čo sa teda skrýva za pojmom ready-made spoločnosť?

Termínom ready-made spoločnosť, alebo predzaložená spoločnosť sa označuje vopred založená a plne registrovaná firma, ktorá nemá právnu ani účtovnú históriu, nikdy s ňou nebol uskutočnený žiadny obchod a teda nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. To znamená, že firma nemá žiadne pohľadávku ani záväzky.
Z pohľadu klienta je ale nemenej dôležitý fakt, že spoločnosť je plne pripravená na podnikanie a to hlavne tým, že má vystavené živnostenské oprávnenie, je registrovaná na obchodnom registri a taktiež na daňovom úrade. Najmä registrácia spoločnosti na daňovom úrade ako platca DPH už od jej vzniku sa ukazuje ako kľúčová, pretože práve tento krok kompletizuje základnú administratívnu registráciu novovzniknutej firmy a umožňuje jej plnohodnotne vykonávať podnikateľskú činnosť, t.z. vystavovať faktúry, nakupovať majetok, tovar a zásoby a pod.
Kúpou predzaloženej spoločnosti sa teda klient vyhne administratívnej mašinérii pri samotnom zakladaní firmy a ušetrí tak čas a mnoho krát aj financie. Lákavá je predovšetkým rýchlosť a jednoduchosť, pričom je ale veľmi dôležité uistiť sa, že predajca nie je podvodník a cena zodpovedá ponúkaným službám.

V čom je kúpa teda ready-made spoločnosti výhodnejšia oproti samostatnému zakladaniu firmy vlastnými silami?

Výhodu predstavujú najmä dva faktory - a to úspora času a istota 100% právne ošetrenej dokumentácie, vyhotovenej v súlade s  aktuálnymi zákonmi.
Ako už bolo spomenuté, predzaložená spoločnosť je plne registrovaná a pripravená na plnohodnotné podnikanie - klient je teda po jej odkúpení schopný ihneď uzatvoriť obchod, vystaviť faktúru, nakúpiť tovar, stroje, automobil alebo nehnuteľnosť, potrebné pre podnikanie.
Paradoxne práve v čase krízy sa výrazne zvýšil dopyt po získaní nových spoločností v čo najkratšom termíne. Väčšina požiadaviek prichádza od firiem alebo podnikateľov, ktorým sa naskytla zaujímavá investičná príležitosť a z rôznych dôvodov chcú samozrejme na nový projekt zriadiť novú firmu. Kúpa predzaložených spoločností sa teda u podnikateľov začína presadzovať, ide o normálnu službu, prostredníctvom ktorej dokážu odštartovať svoje podnikanie alebo zrealizovať zaujímavý obchod rýchlo a bez problémov.

Na čo je potrebné dávať si pozor pri kúpe ready-made spoločnosti?

Ready-made firmy dnes na Slovensku ponúka zhruba desiatka malých a pár veľkých renomovaných predajcov. Renomovaný predajcovia zamestnávajú skúsený tím odborníkov, s právnickou alebo manažérskou praxou a za dobu svojej existencie predali stovky spoločností množstvu spokojných zákazníkov. Potenciálnym klientom by som odporúčal, aby si zistili napríklad na webových stránkach predajcu, či medzi jeho referenciami od spokojných zákazníkov sú aj významné alebo známe firmy. Takýto klienti mávajú obvykle vysoké nároky a hľadajú preto maximálne spoľahlivých a profesionálnych partnerov. U renomovaných predajcov je samozrejmosťou vypracovaný projekt na spracovanie osobných údajov klientov v súlade so zákonom.
Pre predajcu by tiež nemal byť problém na vaše požiadanie predložiť  osvedčenie o kontrole účtovníctva kupovanej predzaloženej firmy, ako aj o jej právnej čistote.
Ďalším kritériom je rozsah úkonov, ktoré klientovi predajca zabezpečí v rámci poskytovaných služieb. Tu je dôležité zistiť si presný rozsah informácií a podkladov, ktoré predajca od Vás ako klienta potrebuje a tiež presný rozsah krokov, úkonov, času a kompletnej ceny, za ktorú Vám predajca služby a produkt poskytne. Dôveryhodný a profesionálny predajca s klientom v každom prípade spíše podrobnú zmluvu o poskytovaných službách.
Tak ako pri každom produkte je podstatný aj popredajný servis, či už vo podobe poradenstva a bezplatných konzultácií, alebo  formou zastupovania klienta pred štátnymi inštitúciami, zabezpečenie otvorenia bankového účtu, registrácia firmy ako zamestnávateľa na sociálnej a zdravotnej poisťovni a iné.
No a samozrejme nemenej dôležitým faktorom je samotná cena. A tu je potrebné byť veľmi opatrný pri rôznych výhodných ponukách a akciách, ktoré nie vždy zahŕňajú kompletné poplatky, alebo kompletný rozsah služieb. U naozaj serióznych predajcov sú v cene zahrnuté všetky notárske poplatky, kolkové, resp. správne poplatky za živnostenské oprávnenie, poplatky za zápis spoločnosti do obchodného registra a taktiež za registráciu zmien v obchodnom registri, poplatok za výpis z katastra nehnuteľností na sídlo spoločnosti a v neposlednom rade služby registrácie spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu a za platcu DPH. Práve tento úkon si mnohý predajcovia spoplatňujú osobitne, pričom daňovému úradu sa za registráciu nového daňovníka samozrejme žiadne správne poplatky neplatia.

Kto si ready-made firmy kupuje najčastejšie?

Naši klienti by sa dali rozdeliť do troch základných kategórií.
Tú prvú a stále početnejšiu tvoria živnostníci, alebo drobní podnikatelia, ktorí sa rozhodli rozšíriť alebo rozdeliť svoje podnikanie a prípadne previesť ho na formu právnického subjektu, teda spoločnosť s ručením obmedzeným. Mnohí z týchto klientov už majú svoje skúsenosti s administratívnou byrokraciou štátnych inštitúcií a mnohí si tiež uvedomujú cenu svojho času a tak dajú radšej prednosť komfortnému a rýchlemu prechodu od živnosti na s.r.o. formou kúpi predzaloženej spoločnosti.  
Druhú skupiny tvoria začínajúci podnikatelia, ale aj veľká skupina zahraničných podnikateľov, ktorí prichádzajú na Slovensko a jednoducho sa v množstve predpisov a povinností nevyznajú. Obracajú sa preto na profesionálne spoločnosti, ktoré im zabezpečia všetko potrebné pre založenie spoločnosti a plnohodnotné začatie fungovania ako podnikateľ. Práve táto skupina klientov je najviac senzitívna na kvalitné a profesionálne predpredajné a popredajné služby - pretože vyžadujú množstvo informácií formou poradenstva a základného zorientovaní sa v právnom a daňovom prostredí. A práve týmto klientom môže nesprávna alebo neúplná informácia od neskúseného predajcu spôsobiť veľké problémy.
No a tretou skupinou sú väčšie spoločnosti, ktoré potrebujú nové firmy na realizáciu konkrétneho projektu. Ide najmä o developerské, stavebné, energetické alebo dopravné spoločnosti, ktoré oceňujú práve tú vlastnosť ready-made spoločností, že sú pripravené k okamžitému použitiu na obchod a uzatvorenie zmlúv aj priamo v deň ich kúpy.
Našimi klientmi sú však aj právnické a notárske kancelárie, ktoré zabezpečujú, alebo sprostredkúvajú kúpu predzaložených spoločnosti pre svojich klientov.

Aké ďalšie služby je možné využiť pri kúpe ready-made firmy?

Základnou filozofiou našej spoločnosti je poskytovať klientom jasné, komplexné a konkrétne riešenia a služby v oblasti zakladania a správy obchodných spoločností a tieto služby zároveň ponúknuť klientovi za reálnu a konečnú  cenu, ktorá nie je navyšovaná žiadnymi skrytými alebo dodatočnými poplatkami. To tvorí základ nášho core-biznisu, ktorý je postavený na tom, že klient v rámci jednej návštevy v našej kancelárii a v rámci jednej ceny, zariadi všetko potrebné k tomu aby ešte v ten deň mohol plnohodnotne začať podnikať so svojou novou firmou.
Ďalším komplementárnym produktom je poskytovanie registračného a administratívneho sídla pre spoločnosti v niektorom z našich troch biznis centier v rámci Bratislavy. Tento servis využívajú najmä začínajúci podnikatelia, ktorí z rôznych dôvodov nechcú mať sídlo svojej spoločnosti na adrese trvalého bydliska, alebo jednoducho potrebujú mať firmy v Bratislave. Taktiež túto službu oceňujú zahraniční podnikatelia, ktorí sú zvyknutí na podobný servis z domovskej krajiny, veď napríklad len v Prahe je takmer 40 firiem poskytujúcich služby registračného sídla.
Nami poskytované služby registračného sídla samozrejme spĺňajú všetky zákonné požiadavky vyplývajúce z obchodného a živnostenského zákonníka. Samozrejmosťou je aj prenájom plne zariadených zasadacích miestností a doplňujúci administratívny servis vyškoleného personálu, ktorý je výhodný najmä pre tých, ktorí skutočne začínajú od nuly a nemajú v prvých fázach existencie firmy prostriedky na zaistenie základných asistenčných služieb.
Medzi ďalšie služby, ktoré zabezpečujeme pre našich klientov patria napríklad preklady a apostilácia dokumentov, sprostredkovanie otvorenia bankového účtu, zaistenie kontaktu s verejnosťou a štátnymi inštitúciami - zastupovanie na daňových, živnostenských a iných úradoch. K nášmu popredajnému servisu patrí tiež organizovanie Valných zhromaždení a registrácia zmien v spoločnostiach, správa zbierky listín, poradenstvo a pravidelné informovanie klientov o povinnostiach vyplývajúcich zo zakladateľského dokumentu spoločnosti a zmenách právnych predpisov týkajúcich sa činnosti obchodných spoločností.

Za koľko sa dá zaobstarať nová firma?

Ako som už spomínal, tlakom konkurencie sú ceny, ale aj rozsah služieb rôzne. Ak by si človek sám zakladal s.r.o. náklady na notárske a správne poplatky by predstavovali minimálne 370 euro. Spoločnosti, ktoré používajú elektronický podpis na podávanie do obchodného registra ponúkajú zakladanie firiem za 400 až 500 euro. Predzaložené, ready-made spoločnosti sa predávajú za 650 až viac ako 1000 euro.
KEY Business ponúka už tretí rok predzaložené spoločnosti registrované na DPH, za nezmenenú cenu 699 euro bez DPH, pričom táto cena obsahuje všetky notárske, správne a kolkové poplatky, cena je konečná a klient už nič ďalej neplatí.
No najväčšia výhoda je v bezstarostnosti. Klient nemusí behať po úradoch, zháňať pečiatky a informácie, kde a ako založiť firmu. Stačí prísť k nám a firmu, ktorá je plnohodnotne registrovaná a pripravená na okamžité podnikanie má v podstate na počkanie.

Ďalšie novinky:

ZALOŽENIE s.r.o. TERAZ LEN 350 €

Potrebujete rýchlo založiť firmu a začať podnikať ešte dnes? Práve ste našli to správne riešenie !!! Už nemusíte zbytočne...

Zmeny v zákone o DPH

Už s účinnosťou od 1. októbra 2012 nastávajú zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Novela prináša rôzne...

ZLÚČENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTI

Nový produkt v ponuke KEY BUSINESS:

EUROBIZNIS: Plánujete podnikať? Využite READY-MADE !

Z každoročne rastúceho počtu novozaložených firiem je možné dedukovať pravidelné oživovanie a rast samotnej ekonomiky. Vznik a...