Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

Z každoročne rastúceho počtu novozaložených firiem je možné dedukovať pravidelné oživovanie a rast samotnej ekonomiky. Vznik a rozvoj nových spoločností je pritom zvlášť dôležitý pre trh práce a práve úspech malých a stredných firiem je často sprevádzaný aj úspešnou tvorbou nových pracovných miest. V ostatných rokoch sa najmä medzi malými a strednými podnikateľmi dostáva do popredia trend predzaložených, tzv. ready-made spoločnosti. Prinášame vám niekoľko rád, na čo si dať pozor pri zakladaní novej firmy, resp. pri kúpe predzaloženej spoločnosti a čo od predajcov týchto služieb rozhodne požadovať.


Ready-made spoločnosť je už existujúca, riadne založená firma, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, má vystavené živnostenské oprávnenie a najmä je registrovaná na Daňovom úrade na daň z príjmu a DPH. "Výhoda kúpy ready-made spoločnosti spočíva najmä v tom, že klient, ako nový majiteľ a konateľ môže za spoločnosť ihneď konať. Vďaka tomu dokáže svoje podnikanie skutočne realizovať okamžite, dokonca aj v priebehu niekoľkých hodín," uvádza Martin Mikeska, konateľ spoločnosti KEY Business, ktorá patrí k najväčším poskytovateľov služieb zakladania a prevodu obchodných spoločností na Slovensku.

Bežný proces založenia novej spoločnosti na Slovensku je zdĺhavý a môže trvať aj viac ako šesť týždňov. Dĺžka tejto lehoty je spôsobená „rýchlosťou“ konania na živnostenských úradoch a Obchodnom registri, ako aj komplikovanou procedúrou registrácie spoločnosti na Daňovom úrade. A to aj napriek tomu, že na Slovensku v poslednom období dochádza k výraznému tlaku na znižovanie administratívnej náročnosti. No na druhej strane štátnej administratíve zostáva ešte veľký priestor na zlepšovanie - predovšetkým v znižovaní počtu potrebných úkonov a registrácií pri rozbehu podnikania.

Podľa Mikesku zo spoločnosti KEY Business, sa počet návštev inštitúcií, ktoré je potrebné absolvovať pri zakladaní spoločnosti, blíži k číslu 10 (spolu s opakovanými návštevami) a počet potrebných dokumentov je približne 15. "Časová náročnosť od spísania zakladateľského dokumentu po výpis z obchodného registra a registráciu na daň z príjmu a DPH predstavuje až šesť týždňov. Nemožno sa preto diviť, že každým rokom pribúda viac a viac podnikateľov, ktorí využívajú možnosť kúpy už predzaloženej firmy, tzv. ready-made spoločnosti."

Nové ready-made spoločnosti predstavujú hneď niekoľko obrovských výhod. Jednou z nich je práve ich okamžité nadobudnutie, to znamená že majiteľom / spoločníkom sa človek stáva podpisom zmluvy o prevode obchodného podielu. Ďalej je to možnosť okamžitého konania v mene spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. A v neposlednom rade je obrovskou výhodou kompletná registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu a taktiež čoraz problematickejšia registrácia za platcu DPH.

"Pre klientov je dôležitý najmä fakt, že spoločnosť je plne pripravená na podnikanie a to hlavne tým, že má vystavené živnostenské oprávnenie, je registrovaná na obchodnom registri a taktiež na daňovom úrade. Najmä registrácia spoločnosti na daňovom úrade ako platca DPH už od jej vzniku sa ukazuje ako kľúčová, pretože práve tento krok kompletizuje základnú administratívnu registráciu novovzniknutej firmy a umožňuje jej plnohodnotne vykonávať podnikateľskú činnosť, t.z. vystavovať faktúry, nakupovať majetok, tovar a zásoby a pod," uvádza Mikeska. Kúpou predzaloženej spoločnosti sa klient vyhne administratívnej mašinérii pri samotnom zakladaní firmy a ušetrí tak čas a mnoho krát aj financie.

Paradoxne práve v čase krízy sa výrazne zvýšil dopyt po získaní nových spoločností v čo najkratšom termíne. "Väčšina požiadaviek prichádza od firiem alebo podnikateľov, ktorým sa naskytla zaujímavá investičná príležitosť a z rôznych dôvodov chcú samozrejme na nový projekt zriadiť novú firmu." No najväčšia výhoda je podľa Mikesku v bezstarostnosti. "Klient nemusí behať po úradoch, zháňať pečiatky a informácie, kde a ako založiť firmu. Kúpou ready-made spoločnosti klient v podstate na počkanie získava firmu, ktorá je plnohodnotne registrovaná a pripravená na okamžité podnikanie."

Ak by si človek sám zakladal s.r.o. náklady na notárske a správne poplatky by predstavovali minimálne 370 euro. Spoločnosti, ktoré používajú elektronický podpis na podávanie do obchodného registra ponúkajú zakladanie firiem za 400 až 500 euro. Predzaložené, ready-made spoločnosti sa predávajú za 650 až viac ako 1000 euro.

Pred kúpou ready-made spoločnosti je vhodné nechať si od predajcu pripraviť kompletnú kalkuláciu konečnej ceny. V prípade neskorších nezrovnalostí potom na tejto sume trvať a odvolávať sa na ňu. Spôsobov akými neseriózny predajcovia zatajujú pred zákazníkmi budúce výdavky a poplatky je hneď niekoľko. Často sa môžeme stretnúť s neúplnou cenou produktu, alebo sú niektoré položky úplne vynechané, prípadne uvedené nejasnou alebo nezrozumiteľnou formou. Bežnou je pritom aj prezentácia len časti služieb spojených s prevodom spoločnosti alebo ceny služieb na oveľa nižšej cenovej úrovni, než je obvyklé na trhu a pod. Ak podpisujete nejakú zmluvu, dobre si zvážte, či je jej podpis potrebný a preštudujte si pozorne všetky jej podmienky. Majte sa obzvlášť na pozore pred nevypovedateľnými zmluvami a zmluvami na príliš dlhé obdobie.

Pri kúpe ready-made spoločnosti sa oplatí žiadať:

Garanciu aktuálnosti dokumentov

Seriózny predajca Vám ponúkne záruku na dokumentáciu, či už formou certifikátov tretích strán alebo garančných listov renomovanej právnickej kancelárie. Predajca tým dáva najavo svoju istotu a kompetentnosť v danej problematike spojenej so zakladaním, prevodom a správou obchodných spoločností. "Kvalitnou, zrozumiteľnou a právne aktuálnou dokumentáciou predíde klient mnohým prípadným problémom, ktoré by sa mohli v budúcnosti objaviť," dodáva Mikeska.

 

Záruku nulových záväzkov a pohľadávok

Najlepšou zárukou býva klauzula priamo implementovaná do zmluvy o prevode obchodného podielu a to formou prevzatia plnej zodpovednosti za históriu spoločnosti. Niektorí predajcovia ponúkajú namiesto toho tzv. potvrdenie o bezdĺžnosti, čím sa snažia vyvolať dojem solídnosti, ale pritom sa takto podľa Mikesku len zbavujú zodpovednosti. "Neuspokojte sa len s potvrdením o bezdĺžnosti vydaným daňovým úradom. Získate tým len potvrdenie o neexistencii dlhoch voči jednej štátnej inštitúcii, ale nebudete mať žiadny prehľad o prípadných ostatných obchodných záväzkoch danej spoločnosti."

Referencie

Každý dobre fungujúci predajca spoločností môže poskytnúť kvalitné referencie od svojich klientov. Už len výpis klientov toho o predajcovi veľa prezradí. "Zposkytnutého zoznamu možno usúdiť, či predajca spolupracuje s náročnými klientmi. Ak sú navyše sami klienti ochotní oznamovať skúsenosti ostatným záujemcom, svedčí to o ich vysokej miere spokojnosti," konštatuje Mikeska, ktorého spoločnosť KEY Business ročne predáva viac ako 300 ready-made spoločností.

Ďalšie novinky:

ZALOŽENIE s.r.o. TERAZ LEN 350 €

Potrebujete rýchlo založiť firmu a začať podnikať ešte dnes? Práve ste našli to správne riešenie !!! Už nemusíte zbytočne...

Zmeny v zákone o DPH

Už s účinnosťou od 1. októbra 2012 nastávajú zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Novela prináša rôzne...

ZLÚČENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTI

Nový produkt v ponuke KEY BUSINESS:

Novinky v roku 2012

Vážení klienti a obchodní partneri, aj v roku 2012 KEY Business ponúka viaceré inovatívne služby a zvýhodnené akcie: