Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

Ako ľahké alebo ťažké je teda dnes na Slovensku založiť novú firmu a začať podnikať? Podľa správy Doing Business 2010, ktorú uverejnila Svetová banka a v ktorej sa okrem iného celosvetovo hodnotila aj jednoduchosť začatia podnikania sa Slovensko sa v rebríčku kvality prostredia na robenie biznisu prepadlo medziročne o sedem miest a skončilo na 42. priečke, pričom v hodnotení jednoduchosti zakladania firmy bol prepad až o sedemnásť priečok na 68. miesto na svete. Potvrdzuje to aj nedávno zverejnená Správa o globálnej konkurencieschopnosti 2011 - 2012, ktorú vypracovalo Svetové ekonomické fórum (WEF), podľa ktorej si Slovensko oproti vlaňajšku pohoršilo až o deväť miest a umiestnilo sa na 69. priečke v rebríčku 142 krajín. V krajinách Európskej únie pritom v posledných rokoch dochádza k výraznému tlaku na znižovanie administratívnej náročnosti, no aj napriek tomu má väčšina členských štátov ešte veľký priestor na zlepšovanie - predovšetkým v znižovaní počtu potrebných administratívnych úkonov a registrácií pri rozbehu podnikania.


Počet návštev inštitúcií, ktoré je dnes na Slovensku potrebné absolvovať pri zakladaní spoločnosti sa blíži k číslu 10 (spolu s opakovanými návštevami) a počet potrebných dokumentov je približne 15. Časová náročnosť od spísania zakladateľského dokumentu po výpis z obchodného registra a registráciu na daň z príjmu a DPH predstavuje štyri až päť týždňov. Nemožno sa preto diviť, že každým rokom pribúda viac a viac podnikateľov, ktorí využívajú služby založenia firmy na kľúč alebo kúpu úž predzaloženej firmy, tzv. ready-made spoločnosti.

 Pre klientov je dôležitý najmä fakt, že spoločnosť je plne pripravená na podnikanie a to hlavne tým, že má vystavené živnostenské oprávnenie, je registrovaná na obchodnom registri a taktiež na daňovom úrade. Najmä registrácia spoločnosti na daňovom úrade ako platca DPH už od jej vzniku sa ukazuje ako kľúčová, pretože práve tento krok kompletizuje základnú administratívnu registráciu novovzniknutej firmy a umožňuje jej plnohodnotne vykonávať podnikateľskú činnosť, t.z. vystavovať faktúry, nakupovať majetok, tovar a zásoby a pod. Kúpou predzaloženej spoločnosti sa klient vyhne administratívnej mašinérii pri samotnom zakladaní firmy a ušetrí tak čas a mnoho krát aj financie. Paradoxne práve v čase krízy, sa výrazne zvýšil dopyt po získaní nových spoločností v čo najkratšom termíne. "Väčšina požiadaviek prichádza od firiem alebo podnikateľov, ktorým sa naskytla zaujímavá investičná príležitosť a z rôznych dôvodov chcú samozrejme na nový projekt zriadiť novú firmu."

Ready-made firmy dnes na Slovensku ponúka zhruba desiatka malých a pár veľkých renomovaných predajcov. Tak ako pri každej službe, tak aj pri outsourcovaní  zakladania spoločnosti je dôležité zistiť si rozsah úkonov, ktoré klientovi predajca zabezpečí, presný rozsah informácií a podkladov, ktoré sú od klienta požadované a tiež presný rozsah časový rozsah, za ktorý predajca služby a produkt poskytne. Dôveryhodný a profesionálny predajca s klientom v každom prípade spíše podrobnú zmluvu o poskytovaných službách. No a samozrejme nemenej dôležitým faktorom je samotná cena. Je potrebné byť opatrný pri rôznych výhodných ponukách a akciách, ktoré nie vždy zahŕňajú kompletné poplatky, alebo kompletný rozsah služieb. U serióznych predajcov sú v cene zahrnuté všetky notárske poplatky, kolkové, resp. správne poplatky za živnostenské oprávnenie, poplatky za zápis spoločnosti do obchodného registra a taktiež za registráciu zmien v obchodnom registri, poplatok za výpis z katastra nehnuteľností na sídlo spoločnosti a v neposlednom rade služby registrácie spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu a za platcu DPH.

Ak by si človek sám zakladal s.r.o. náklady na notárske a správne poplatky by predstavovali minimálne 370 euro. Spoločnosti, ktoré používajú elektronický podpis na podávanie do obchodného registra ponúkajú zakladanie firiem za 400 až 500 euro. Predzaložené, ready-made spoločnosti sa predávajú za 650 až viac ako 1000 euro.

No najväčšia výhoda je v bezstarostnosti. "Klient nemusí behať po úradoch, zháňať pečiatky a informácie, kde a ako založiť firmu. Kúpou redy-made spoločnosti klient v podstate na počkanie získava firmu, ktorá je plnohodnotne registrovaná a pripravená na okamžité podnikanie."

Komplementárnym produktom popri službách zakladania spoločnosti je aj poskytovanie registračného a administratívneho sídla, tzv. virtuálnej kancelárie. Táto služba je určená najmä pre začínajúcich podnikateľov, ktorí z rôznych dôvodov nechcú mať sídlo svojej spoločnosti na adrese trvalého bydliska, ale taktiež ju často využívajú aj zahraniční podnikatelia, ktorí sú zvyknutí na podobný servis z domovskej krajiny. Veď napríklad len v Prahe je takmer 40 firiem poskytujúcich služby registračného sídla a vo svete podobné služby využívajú hlavne veľké medzinárodné firmy, ktoré sú do takýchto riešení tlačené najmä rastúcimi cenami klasických prenájmov vo veľkých svetových centrách.

Koncept virtuálnej kancelárie, alebo inak povedané služby registračného a administratívneho sídla, umožňuje firmám prevádzkovať podnikanie s imidžom profesionálnej spoločnosti bez nutnosti vynakladania vstupných a prevádzkových nákladov na vybavenie kancelárie, uzatvárania zmluvy na dlhodobý prenájom a zamestnávania administratívneho personálu ako sú recepčná či osobná asistentka. Slovo "virtuálna" pritom neznamená, že žiadna kancelária neexistuje. Ide však o to, že jeden priestor a adresu prevádzkovateľ prenajíma viacerým firmám a vďaka tomu sú náklady pre nájomcov oveľa nižšie.

Peter Lisý zo spoločnosti KEY Business, ktorá v Bratislave prevádzkuje tri biznis centrá poskytujúce firmám registračné sídla uvádza, že "klienti využitím služieb virtuálne kancelárie získavajú za zlomok ceny služby profesionálneho externého tímu, ktorý sa stáva de-facto ich tímom a dennodenne sa stará o kompletnú administratívnu podporu, zatiaľ čo klient sa môže sústrediť na svoj biznis."

Na trhu virtuálnych kancelárií pôsobí na Slovensku okolo 15 rôznych spoločností. Niektoré ponúkajú úplne profesionálne služby a dôkladne dbajú na to, aby za svojich klientov splnili všetky zákonné a zmluvné povinnosti, iné ponúkajú len "prenájom" P.O.Boxu. Spoločnosť KEY Business poskytuje takéto služby pre viac ako 350 klientov. Pri výbere poskytovateľa adresy pre Vašu spoločnosť je najlepšia osobná návšteva, v rámci ktorej sa môže zoznámiť s tým, ako to v danom biznis centre funguje. Odporúčame vybrať si poskytovateľa, ktorý má prehľadné informácie na webových stránkach, ponúka prijateľnú a jasne stanovenú cenu, bez skrytých poplatkov,  transparentné zmluvné podmienky, nachádza sa v lokalite, ktorá je pre klienta zaujímavá, a predovšetkým je s ním dobrá komunikácia, čo je dobrým základom pre následnú spoluprácu. Taktiež existencia recepcie a úroveň vystupovania recepčných mnohé napovie.

Náklady spojené s prenájmom, zariadením a vybavením kancelárie pracovníkmi predstavujú spravidla druhú najväčšiu položku vo firemnom rozpočte. Pre tých ktorí nepotrebujú pre svoj biznis vlastné kancelárske priestory je preto táto forma riešenia firemnej adresy veľmi elegantná. Cena za sídlo spoločnosti v biznis centrách spoločnosti KEY Business sa pohybuje od 35 do 50 euro za mesiac. Okrem samotnej registračnej adresy, je pre klientov zabezpečované každodenné osobné preberanie poštových písomností, denná notifikáciu o prijatej pošte, preposielanie prijatých písomností, poprípade skenovanie pošty, zaistenie kontaktu spoločnosti s verejnosťou a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a inými úradmi. Ak si to porovnáme s cenou tristo až šesťsto euro za mesačný prenájmom priemernej 30m2 kancelárie v Bratislave, vyjde nám, že cena virtuálnej kancelárie tak tvorí zhruba jednu dvadsatinu ceny klasickej kamennej. Získanie takejto adresy preto nemusí byť iba vec imidžu. Prevzatím starosti o každodenný administratívny chod kancelárie pomáhame našim klientom ušetriť čas a peniaze.

Článok: ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET - ÚSPEŠNÝ PODNIKATEĽ, október 2011

Ďalšie novinky:

ZALOŽENIE s.r.o. TERAZ LEN 350 €

Potrebujete rýchlo založiť firmu a začať podnikať ešte dnes? Práve ste našli to správne riešenie !!! Už nemusíte zbytočne...

Zmeny v zákone o DPH

Už s účinnosťou od 1. októbra 2012 nastávajú zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Novela prináša rôzne...

ZLÚČENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTI

Nový produkt v ponuke KEY BUSINESS:

EUROBIZNIS: Plánujete podnikať? Využite READY-MADE !

Z každoročne rastúceho počtu novozaložených firiem je možné dedukovať pravidelné oživovanie a rast samotnej ekonomiky. Vznik a...