Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

Nový produkt v ponuke KEY BUSINESS:


ZLÚČENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTI - kompletné spracovanie zlúčenia s.r.o.  a zabezpečenie všetkých s tým spojených právnych a registračných úkonov.

Zlúčenie obchodnej spoločnosti je podľa Obchodného zákonníka postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom jedna spoločnosť sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Samotný proces zlúčenia spoločností prebieha nasledovne:

 • spoločník v nástupnickej spoločnosti rozhodne valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti,
 • spoločník v zanikajúcej spoločnosti rozhodne valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti a zrušení zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie,
 • zároveň je určený rozhodujúci  deň zlúčenia (odkedy sa účtovníctva oboch spoločností spoja),
 • rozhodnutie o zlúčení je spísané formou notárskej zápisnice,
 • účastníci zlúčenia obchodných spoločnosti podpíšu ostatné dokumenty potrebné k zápisu zlúčenia do obchodného registra ,
 • odovzdanie všetkej existujúcej dokumentácie k zlúčeniu spoločnosti (zápisy z valných zhromaždení, zmluva o zlúčení a pod.).

Zanikajúca spoločnosť  je vymazaná z Obchodného registra a to ku rozhodujúcemu dňu zlúčenia. Právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti sa stáva nástupnícka spoločnosť, ktorá preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti.

Do 8 pracovných dní je vydaný nový výpis z obchodného registra pre nástupnícku spoločnosť ako aj záverečný - ukončujúci výpis z Obchodného registra pre zanikajúcu spoločnosť.

Následne je ihneď podané ohlásenie zmien v oboch spoločnostiach (nástupnickej a zaniknutej) na daňovom a živnostenskom úrade. Tým je proces prevodu spoločnosti ukončený.

V rámci našich služieb zabezpečíme:

 • kompletnú dokumentáciu pre zlúčenie spoločností,
 • určenie rozhodujúceho dňa zlúčenia,
 • notárske služby, vrátane vypracovania potrebnej notárskej zápisnice,
 • ohlásenie registrácie zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra, vrátane poplatkov,
 • ohlásenie zlúčenia spoločností na živnostenský a daňový úrad.

Konečná cena za zlúčenie prvých dvoch spoločnosti s ručením obmedzeným predstavuje sumu 750,-€ + DPH.
Cena za zlúčenie každej ďalšej spoločnosti je 150,-€ + DPH.

Táto cena obsahuje všetky správne, súdne a notárske poplatky, vrátane notárskej zápisnice.
Cena je konečná a Vy už ďalej nič neplatíte
.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky (0917 537 625 / 0905 398 240) alebo na osobnom stretnutí.

Ďalšie novinky:

ZALOŽENIE s.r.o. TERAZ LEN 350 €

Potrebujete rýchlo založiť firmu a začať podnikať ešte dnes? Práve ste našli to správne riešenie !!! Už nemusíte zbytočne...

Zmeny v zákone o DPH

Už s účinnosťou od 1. októbra 2012 nastávajú zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Novela prináša rôzne...

EUROBIZNIS: Plánujete podnikať? Využite READY-MADE !

Z každoročne rastúceho počtu novozaložených firiem je možné dedukovať pravidelné oživovanie a rast samotnej ekonomiky. Vznik a...

Novinky v roku 2012

Vážení klienti a obchodní partneri, aj v roku 2012 KEY Business ponúka viaceré inovatívne služby a zvýhodnené akcie: