Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

Profil KEY Business

KEY Business tvorí základ silnej a neustále rastúcej skupiny spoločností založených na niekoľkoročných skúsenostiach expertov v oblasti zakladania a správy slovenských obchodných spoločností. Našim cieľom je poskytovať plnohodnotné, komplexné a kvalitné služby.

Základnou filozofiou spoločnosti KEY Business je poskytovať klientom jasné, komplexné a konkrétne služby v oblasti zakladania a správy obchodných spoločností a zároveň informovať klienta o skutočnej a konečnej cene za naše služby.

Do nášho portfólia patrí viac ako 1500 spoločností a spokojných klientov, s ktorými sme v priebehu uplynulých viac ako deviatich rokov nadviazali spoluprácu a poskytli sme im naše služby.

Naše široké klientske portfólio zahŕňa spektrum obchodných spoločností a podnikateľov - živnostníkov z celej Slovenskej republiky, ale aj z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Maďarska, Rakúska, Veľkej Británie, Turecka, Fínska, Austrálie ...

Našim flexibilným, inovatívnym a otvoreným prístupom sa snažíme poskytovať také služby, ktoré našim klientom prinesú čo najvyššiu mieru pridanej hodnoty.

Zárukou kvality našich služieb je aj skutočnosť, že naše produkty poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou E.M.S. consulting, s.r.o., ktorá dlhoročne úspešne pôsobí v oblasti poskytovania účtovných a daňových služieb, ako aj ekonomicko-organizačného poradenstva pre podnikateľské subjekty v rámci celej Slovenskej republiky.

Vízia:

Ponúkať riešenia a služby, ktoré prekonávajú očakávania našich klientov v zmysle podpory profitability produktivity a konkurencieschopnosti.

Misia:

Dosiahnuť úroveň nadnárodnej spoločnosti, ktorá prináša klientom pridanú hodnotu prostredníctvom prémiových profesionálnych služieb.

Hodnoty:

Naše kľúčové hodnoty vychádzajú z rešpektu voči našim klientom a ich potrebám: Obetavosť, integrita a dokonalé plnenie záväzkov.

Firemný kódex

 1. KEY Business poskytuje služby v oblasti zakladania a správy obchodných spoločností, poradenstva, investícií, manažmentu a rozvoja podnikania.
 2. KEY Business poskytuje klientsky orientované služby so snahou čo najlepšie uspokojiť požiadavky klientov a v konkrétnych oblastiach zvýšiť profitabilitu a úspešnosť podnikania našich klientov.
 3. Starostlivosť o klientov a poskytovanie bezchybného servisu je prvoradým cieľom KEY Business a tomu podriaďuje svoju činnosť: nezávislosť v rozhodovaní, starostlivosť o klientov z objektívnej pozície, koordináciu a efektívne sprostredkovanie vysoko kvalitných dodávateľov služieb, prehľadnú dokumentáciu, flexibilitu a plánovanú úspešnosť.
 4. Kvalita služieb nie je pre KEY Business stav, ale proces neustáleho zdokonaľovania.
 5. V KEY Business veríme v liberálne podnikateľské prostredie. Sme otvorení novým myšlienkam a nápadom, starostlivo ich študujeme a napomáhame ich formovaniu v súlade so záujmami klientov.
 6. KEY Business sme sa zaviazali poskytovať klientom dokonalý servis. Na to je potrebné veľké množstvo dôvery klientov, ktorá môže existovať a prehlbovať sa iba ak sa naše služby prejavujú najvyšším stupňom serióznosti, spoľahlivosti, dôveryhodnosti, dôvery a profesionálnych schopností.
 7. Všetky mechanizmy v KEY Business sú orientované tak, aby bola zabezpečená maximálna možná diskrétnosť a ochrana obchodného tajomstva klientov.”