Rýchla otázka

 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Ako sa postupuje pri zakladaní spoločnosti?

  Viac...
 • Čaká na Vás profesionálny a individuálny prístup

  Viac...
 • Prečo založiť spoločnosť u nás?

  Viac...
 • Naši partneri

  V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými významnými a renomovanými spoločnosťami, pričom našim spoločným cieľom je prinášať našim klientom vždy kvalitnejšie a lukratívne produkty a služby.

  Viac...

Prečo spolupracovať s KEY BUSINESS

Vždy sa snažíme prinášať na trh nové a inovatívne služby, ktoré prinášajú konkurenčné výhody nám, našim partnerom a predovšetkým zákazníkom.

Našou snahou je stať sa spoľahlivým a vyhľadávaným partnerom v oblasti zakladania spoločností a poskytovania registračného a administratívneho sídla spoločnostiam.

Vďaka výhodným podmienkam, ale najmä vďaka výbornej znalosti prostredia a skúsenostiam našich manažérov prinášame prémiové služby, ktoré dokážu našim zákazníkom generovať profit pri rozumnej miere nákladov.

Dôvera našich klientov je pre nás nielen záväzkom, ale súčasne i výrazným stimulom neustáleho skvalitňovania našich služieb cestou individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi.

Chystáte sa začať podnikať? Poradíme Vám, ako na to.

Ponúkame Vám:

 • Kompletné právne služby - spolupráca s renomovanou advokátskou a notárskou kanceláriou 
 • Zaistenie kontaktu spoločnosti so štátnymi orgánmi
 • Organizovanie valných zhromaždení a schôdzí ďalších orgánov spoločnosti
 • Obstaranie výpisov z Registra trestov, Katastra nehnuteľností, Obchodného registra a ďalších evidencií 
 • Registrácia fyzických aj právnických osôb k daniam
 • Zabezpečenie notárskych zápisníc a iných notárskych služieb 
 • Správa obsahu Zbierky listín
 • Zastupovanie na daňových, živnostenských a iných úradoch
 • Obstaranie výpisov z registra živnostenského podnikania a koncesných listín 
 • Dohľad nad plnením požiadaviek vyplývajúcich zo zakladateľského dokumentu spoločnosti, vnútorných predpisov spoločnosti a z právnych predpisov Slovenskej republiky, týkajúcich sa činnosti obchodných spoločností

V spolupráci s našimi partnermi sme Vám schopní ponúknuť aj doplnkové služby, ktoré Vám dokážu vyriešiť mnohé povinnosti a pripraviť Vám ďalšie príležitosti na zvýšenie efektivity a profitability Vašej spoločnosti.

 • Daňové a účtovné poradenstvo
 • Spracovanie ročnej závierky a daňového priznania
 • Prenájom kancelárie sa zasadacej miestnosti
 • Možnosť zabezpečenia prezentačných priestorov, vrátane zabezpečenia gastronomických služieb
 • Preklady, overovanie podpisov a dokumentov, apostilácia
  Otvorenie bankového účtu
 • Likvidácia spoločnosti a riešenia úpadku (konkurz, reorganizácia, oddlženie)
 • Reklamná činnosť - návrh marketingovej stratégie, reklamnej kampane, zabezpečenie reklamných predmetov a pod.

V nadväznosti na prevod ready-made spoločnosti našim klientom zabezpečujeme:

 • Spracovanie všetkej potrebnej dokumentácie k prevodu
 • Usporiadanie valného zhromaždenia za účelom vykonania zmien v spoločnosti
  • zmena názvu spoločnosti
  • zmena sídla spoločnosti
  • výmena osôb konajúcich v mene spoločnosti a zmena spôsobu konania menom spoločnosti
  • výmena osôb v orgánoch spoločnosti
  • zmeny v osobách spoločníkov
  • zmena výšky základného imania spoločnosti
  • zmena predmetu podnikania / predmetu činnosti
  • zmeny druhu a formy akcií
  • zriadení a zrušení prokúry
 • Zastúpenie pri rokovaniach s daňovým úradom, živnostenským úradom a inými orgánmi štátnej správy
 • Zariadenie registrácie nových živnostenských listov a koncesných listín
 • Spracovanie a podanie návrhu na zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra
 • Registrácia spoločnosti k dani z príjmu právnických osôb, DPH a iným daniam

V rámci založenia spoločnosti Vám zaistíme nasledujúce služby:

 • Spracovanie zakladateľského dokumentu spoločnosti
 • Príprava všetkých potrebných listín a podkladov
 • Usporiadanie valného zhromaždenia
 • Zabezpečenie notárskeho overenia podpisov
 • Zastupovanie pred úradmi
 • Zabezpečenie registrácie živnostenských listov a koncesných listín
 • Spracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného či iného registra
 • Registrácia spoločnosti k dani z príjmu právnických osôb, k DPH a iným daniam
 • Prípadné poskytnutie sídla
 • Dohľad nad plnením požiadaviek vyplývajúcich zo zakladateľského dokumentu spoločnosti, vnútorných predpisov spoločnosti a z právnych predpisov SR, týkajúcich sa činnosti obchodných spoločností

V rámci zmien v spoločnosti Vám zaistíme nasledujúce služby

 • Zmena obchodného mena (názvu) spoločnosti
 • Zmeny v osobách spoločníkov
 • Zmeny v osobách konajúcich v mene spoločnosti
 • Zmeny v obsadení orgánov spoločnosti
 • Zmena spôsobu konania menom spoločnosti
 • Zmena (rozšírení) predmetu podnikania / činnosti
 • Zmena výšky základného imania spoločnosti
 • Zmena právnej formy spoločnosti (napr. s.r.o., a.s. atď.)
 • Zmena sídla spoločnosti
 • Zriadenie a zrušenie prokúry
 • Zmeny podoby, druhu a formy akcií a ďalšie